Походження назви міста Черкаси

Перша згадка про поселення Черкаси датується 1245 роком, за повідомленням Італійського посла Джованні Да Плано Карпіні.
На сьогоднішній день існує кілька версій походження назви міста Черкаси.
Перша легенда
Черкаси – обласний центр Черкаської області. Одна із версій походження назви міста така. У 1282 році баскак татарський закликав черкес із П’ятигорська, заселив ними слободи під іменем козаків. Розбій і грабунки, які вони чинили, викликали численні скарги на них. Нарешті Олег, князь курський, за дозволом ханським зруйнував їх житло, багатьох з них повбивав, а інші розбіглися. Вони тривалий час чинили скрізь на шляхах грабунки, ховаючись в лісах і ярах. Багато сил потрібно було, щоб їх вигнати. Багатолюдна їх ватага, не відчуваючи для себе небезпеки, відійшла до Канева, до баскака, який визначив їм місце перебування нижче по Дніпру. Тут вони побудували собі містечко і назвали його Черкаське у зв’язку з тим, що більша частина їх була за походженням черкесами.

Але більшість дослідників вважають, що корінь назви міста походить с тюркських мов.
Друга легенда
Другою і найбільш простою є версія(фактично продовження першої) про те, що назва походить безпосередньо від Черкесів — одного з етнонімів адигських народів. Який за деякими версіями переселився зі сходу, на південні території Київської Русі (в майбутньому – запорізькі козаки), заселили весь басейн ріки Дон, та територію Кубані. В перекладі з давньотюркської назва “черкаси” означає “воїни аси”(“асами” чи “ясами” в Київській Русі називали племена булгар). Назву козаки черкеський народ отримав на межі XVI-XVII століть, саме в цей час степи запорожжя активно заселяються втікачами з підляшської України, які поступово змішуються з місцевими тюркськими племенами. Це призводить до того, що козаками-черкесами починають називати й весь український народ. Місто Черкаси відоме як козацька фортеця, таке собі місто козаків-черкасів. З часом войовничі жителі запорожжя стали звичайними козаками, проте назва міста залишилася завдяки кримським татарам, котрі ще довго називали козаків черкасами, а місто войовничих козаків – Черкасами.

Третя легенда
За цією версією назва міста походить від тюркізмів. Дана версія розділена на дві гілки:
1. Назва міста бере свій початок ще в домонгольський період, і походить від осетинського зооетноніма черкасоги — «орли», що в майбутньому започаткувало такі окремі етноніми, як «черкаси» та «касоги»;
2. Також за походження від тюркізмів виступає Олександр Знойко, стверджуючи, що назва «черкаси» походить від чири киші або чири кисі, що означає «люди сили» або «люди армії». Дане тлумачення дозволяє стверджувати ідеї тюрксько-слов’янського об`єднання в борьбі проти половців у домонгольський період.

Четверта легеда
Найбільш правдоподібна версія грунтується на тюркському діалекті. А саме, в побудові назви поселень тюрки завжди використовували приставку «Каси» — поселення, село. Черкаси ж перекладаються як Сердечне село, якщо дослівно. «Чере» — серце, «каси» — село, поселення. В теперішньому значенні Черкаси — Улюблене село (Близьке серцю поселення). І по цей день на Волзі існує багато населених пунктів з приставкою «каси», заснованих тюркськими поселенцями.