Походження назви села Жукин

Важають, що назва села походить від прізвища дружинника Жука, який заснував укріплення на березі Десни за наказом Вуйтатича – відомого воєводи, що служив ще Володимиру Мономаху і прожив майже сто років. 

На території Жукина була православна церква, яка підпорядковувалася митрополитові. Пізніше було засноване поселення жіночого моностиря, яке займалося різними промислами, а доходи віддавали в монастир при Києво-Печерській лаврі. Є документ, датований 1498 р., в якому зазначалося, що село було монастирю Романом Єськовичем. 
Перші згадки про Жукин в історичних джерелах належать до XV століття. Це записи про грошові та медові податки («дані») на користь святої Софії: «у Жукини за Виползовскоъ земли 3 кади меду». 
Пізніше з хуторів навколо Жукина утворилися кутки села, які є і сьогодні: Загороденіє, Собачівка, Мутвиця, Турчин, Хомин, Обихідка, Олексин, Дубовиця, Бродок, (Хутір), Бобрівське, П’ячки, Обірок.