Походження назви міста Берегово

Бе́регове або Бе́регово — місто обласного підпорядкування в Закарпатській області, районний центр Берегівського району.

Перша згадка про місто в офіційних документах з’яв­ляється в 1063 році – воно фігурує як маєток герцога Ламперта (Villa Lamperti), наймолодшого сина угор­ського короля Бейли I. Саме цю дату вва­жа­ють роком засну­ван­ня міста. 
З 1141 року, пі­сля багаторазових нападів половців, угорський ко­роль Гейза ІІ переселив у місто саксонців. Відтоді його стали називати Са­сом, Лам­пертсасом, Лум­прехтсасом, Ламперт­ха­зою (Lam­pert­háza, Lup­re­cht­háza). 
Назва Береґ­сас (Beregszász) офі­ційно ви­ко­ристовується з 1499 ро­ку. Назва походить із сло­ва „берек”, що з угор­ської оз­начає „гай” та „сас” (так називали сак­сон­ців). І сьо­годні угор­ця­ми вжи­ва­єть­ся історична назва мі­ста – Бе­реґсас
Нинішню офі­цій­ну назву міста – Бере­гово почи­нають ви­ко­­ри­сто­ву­вати після встановлення че­хо­сло­вацької влади з 1919 ро­ку. 
В 1990 році було про­ведено рефе­рен­дум з пи­тань повер­нення місту істо­ричної наз­ви Береґсас. 84% насе­лення під­три­мали ідею, але депутати Вер­хов­ної Ра­ди України не ви­не­сли це пи­тан­ня на розгляд і досі.
Є також неофіційна версія походження назви міста:
Колись на місці теперішнього Берегова лежав широкий степ. Сюди на пасовисько пригнав із сусіднього села Великі Береги своє стадо господар на прізвисько Сас. Того ж дня на тому полі випасав свою череду ще один господар.
То була звична річ, бо пасовище було таке велике, що на ньому могли пастися десятки стад, не перешкоджаючи одне одному. Проте цього разу вийшло інакше. Бики-вожаки, щойно подивившись один на одного, несамовито заревли і кинулись у бій.
Це були два бики-велетні. З налитими кров’ю очима, риючи копитами землю й здіймаючи куряву, вони тіснили один одного, зіткнувшись лобами.
Марно господарі намагалися спинити бійку, нещадно шмагаючи батогами обох тварин. Ті навіть не відчували болю і знову й знову кидалися один на одного.
Довго тривав цей герць, аж поки не переміг Сасів бик. Він прогнав свого суперника з його чередою. Сас лишився єдиним господарем на пасовищі.
Коли він підійшов до свого бика-переможця, то побачив на покопирсаній, розритій копитами й рогами землі щось блискуче. Це були золоті монети. Звісно, Сас почав розкопувати землю на тому місці й знайшов там скриньку золотих дукатів. Величезний скарб.
Від того часу Сас свого бика-переможця тримав у великій пошані. Шовковою травою годував, джерельною водою напував. І щоб увічнити пам’ять про його перемогу, замовив різьбяру вирізьбити в камені його голову, а тоді поставив її підпорою склепіння храму в своєму селі Великі Береги. Ще й нині той камінь величається у сільській церкві.
На гроші зі скарбу Сас збудував місто, яке назвали його ім’ям та ім’ям його села — Берегсас. На правому березі річки Верки, на місці бичачого герцю, він збудував великий храм, де над північним, обернутим у бік гір порталом з лівого боку сказав замурувати витесане з каменя зображення своєї голови, а з правого боку — зображення лева як герба нового міста.
джерело матеріалу: 
Легенди Карпат — Львів:Апріорі, 
2010.-144с.іл.